Bestyrelsen

Formand

Mogens Kayser Gjøe

Kasserer

Lene Rygaard Jessen

Drift

Carsten Rosenvinge

Vagttelefon

Keld Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Gert Sager

Intern Revision

Mogens Larsen

1. suppleant

Lars Læssøe-Larsen

2. suppleant

Michael Korn

Skriv til bestyrelsen: