Regnskaber & Takstblad


Klik på dokumentet og det åbner i et nyt vindue, hvor det kan udskrives fra

Alle dokumenter her er i PDF formatet, så for at kunne læse dem skal du have Adobe reader.
Har du ikke Adobe, kan den hentes ved klik på dette link.

Det består vandprisen af

Den pris, du betaler for dit vand, består af flere elementer. Prisen dækker, hvad det koster at pumpe vandet op, sikre kvaliteten gennem behandling og analyser, samt at sende det gennem vandledningerne og ud til din vandhane. Og så dækker prisen afgifter og moms til staten – altså takster som Vandværket ikke har fastsat.


Foruden din variable kubikmeterpris, afgifter og moms målt på dit forbrug, betaler du også et fast bidrag. Bidraget dækker faste udgifter til administration, drift, vedligeholdelse m.v. Bidraget dækker også omkostninger til den vandmåler, der måler dit vandforbrug.


På den måde bidrager alle til driften af Vandværket, uanset om man et år ikke bruger vand eller ej. Det er specielt vigtigt i et sommerhusområde.